Děti Chaloupky

Vítejte v Chaloupce

Chaloupka z.s. vznikla v červnu 2009 jako sdružení, které nabízí a rozvíjí volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Mezi její cíle patří i nabídka programů a akcí zaměřených na setkávání všech věkových generací.
Od roku 2014 se věnujeme provozováním dětských skupin a příměstských táborů.

Co je dětská skupina?

Jde o nový typ výchovy dítěte spočívající v pravidelné péči o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Dětská skupina poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Jedná se o jedinou oficiální alternativu mateřských školek. Dětské skupiny se řídí zákonem o dětských skupinách č. 247/2014 Sb. Musíme splňovat úplně stejné podmínky jako školka (hygienické, požární, bezpečnostní atd.)

Vyberte si jednu z našich dětských skupin

a přijďte se k nám podívat.Všechna práva vyhrazena